Egzekucja sądowa

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym powołanym m.in. do wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne, wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności. 

Zabezpieczenie roszczeń

Komornik sądowy wykonuje postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia, a ponadto przeprowadza postępowania zabezpieczające na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, bez potrzeby zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Inne czynności​

Komornik wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza, sporządza protokół stanu faktycznego oraz – na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

O Kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego Małgorzaty Rut-Nowak jest najdłużej funkcjonującą kancelarią komorniczą na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Świeciu.

Komornik wykonuje swoje czynności przy pomocy wieloosobowego, wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, a także nowoczesnych technologii. Kancelaria posiada dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (e-zapytania do ZUS), Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (e-zapytania do CEPiK), modułu wyszukującego rachunki bankowe dłużników oraz obsługującego ich elektroniczne zajęcia (OGNIVO), elektronicznej bazy PESEL, Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (EKW).

Kancelaria przyjmuje wnioski składane drogą elektroniczną (e-Sąd).

Aktualne licytacje

Zachęcamy do odwiedzenia strony z aktualnymi licytacjami naszej Kancelarii Komorniczej. 

Licytacje:

  • ruchomości
  • nieruchomości

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami