AKTY PRAWNE

   

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2017 roku o komornikach sądowych i egzekucji:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971330882 

Znajduje zastosowanie do postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych:

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000770 

Znajduje zastosowanie do postępowań egzekucyjnych wszczętych od dnia 1 stycznia 2019 roku.