LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-07-2018r.r. o godz. 09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  nr 14 składającego się z 4 pokoi, łazienki, WC, kuchni oraz przedpokoju – o łącznej powierzchni 71,80 mkw; do lokalu przynależy ponadto piwnica oraz udział w wysokości 718/16210 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem;

należącego  do dłużnika: (…)

położonego: 86-105 Świecie, Gałczyńskiego 48/14,

          dla którego  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 53349   [NKW: BY1S/00053349/7]

Suma oszacowania wynosi 186 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     139 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor

  Na zlecenie Komornika

Asesor

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

 Mateusz Czapliński

 Żaneta Dygulska

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2018r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12 sala nr 24  odbędzie się

druga licytacja nieruchomości    

stanowiącej: lokal numer trzy w budynku mieszkalnym, który składa się z pokoju, kuchni oraz komórki – o łącznej powierzchni 32,8m2.  

położonej: 86-140 Drzycim, Rówienica  1/3, 

dla której  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 41061   [NKW: BY1S/00041061/7]

Suma oszacowania wynosi 16 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     11 066,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 660,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-07-2018r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

niezabudowaną działkę gruntu numer 131/2 o powierzchni 1,43 ha

położonej: 86-160 Warlubie, Krusze, 

dla której  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 23737   [NKW: BY1S/00023737/5]

Suma oszacowania wynosi 30 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     22 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.15:30 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-07-2018r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:

zabudowaną działkę gruntu numer 167/5 o pow. 0,2524 ha. Na nieruchomości usytuowany jest bundynek o funkcji hotelarsko-gastronomicznej z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 1097,5 mkw. W budynko wydzielono część gastronomiczną, z pomieszczeniami sali konsumpcyjnej oraz odpowiednim zapleczem kuchennym oraz socjalnym, sanitariaty – o łącznej powierzchni 369,8 mkw (parter); w piwnicy pomieszczenia gospodarcze, suszarnia, garaż, magazyny owoców i warzyw, pomieszczenie o charakterze myjki; pralnie – o łącznej powierzchni 395,2 mkw; na piętrze pokoje hotelowe wraz z WC oraz rozdzielnia/magazyn – o łącznej powierzchni 332.5 mkw.

Nieruchomość położona przy drodze wojewódzkiej nr 240 (Świecie-Tuchola-Chojnice)

należącej  do dłużnika: (…)

położonej: 86-122 Przysiersk, ul. Tucholska 10

dla której  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BY1S/00025905/8]

Suma oszacowania wynosi 579 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     434 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.15:30 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-07-2018r.r. o godz. 11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się

pierwsza licytacja  udziału w wysokości 12/80 w prawie własności nieruchomości  

należącego do dłużnika: (…)

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 66/2 o powierzchni 496 mkw. Na nieruchomości usytuowany jest jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, wolnostojący z 1920r. o powierzchni użytkowej 83,2 mkw, o powierzchni zabudowy 127 mkw oraz budynek niemieszkalny (stodoła) z 1920 r. o powierzchni zabudowy 57 mkw, który klasyfikuje się do rozbiórki. Na nieruchomości znajduje się dodatkowo drewniany budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny ujawniony jest w ewidencji budynków pod numerem 85, klasyfikuje się do kapitalnego remontu. 

Nieruchomość położona jest: 86-111 Dworzysko, zaś Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę  wieczystą o numerze KW 26662  [NKW: BY1S/00026662/9]

Suma oszacowania udziału wynosi 5 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     4 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.15:30 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2018r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12  w sali numer 24 odbędzie się

pierwsza licytacja udziału w wysokości  1/3 w prawie własności nieruchomości

należącego  do dłużnika: (…)

położonej: 86-122 Bukowiec, Branica, 

dla której  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 1487   [NKW: BY1S/00001487/7]

Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 290/4, o powierzchni 0,0535 ha. Rodzaj użytków: tereny mieszkaniowe B. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią inne nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz niezabudowane. Droga dojazdowa do nieruchomości o nawierzchni utwardzonej oraz droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez służebność przejazdu. Na datę wyceny na działce obiekt w konstrukcji drewnianej (nr ew. 150). Nieruchomość ogrodzona z jednej strony płotem z desek drewniananych. Teren działki płaski o powierzchni nieutwardzonej – przed obiektem fragment utwardzony nawierzchnią betonową. Nieruchomość posiada przyłącze sieci wodociągowej, teren sąsiedni uzbrojony w sieć energetyczną. Na nieruchomości posadowiono obiekt w postaci wiaty drewnianej o funkcji stajni, która nie jest związana trwale z gruntem. Obiekt ten przewidziany jest do likwidacji. Ściany w konstrukcji drewnianej, dach drewniany kryty papą. Okna, drzwi i wrota drewniane. W obiekcie rozprowadzona instalacja elektryczna i wodna. 

Suma oszacowania wynosi 3 870,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     2 902,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 387,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-07-2018r. o godz. 10:30  w lokalu:

86-111 GRUCZNO, MICKIEWICZA 13

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1

samochód osobowy m-ki Alfa Romeo 156 1.9 JTD,

rok prod. 1998

.VIN ZAR93200001037817

1 [szt.]2 000,00    **)1 500,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor

  Na zlecenie Komornika

Asesor

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak Mateusz Czapliński Żaneta Dygulska Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-07-2018r. o godz. 11:00  w lokalu:

86-134 Dragacz, Bratwin 30

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Telewizor 42 cale, pilot   

1 [szt.]

1 200,00    **) 

900,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor

  Na zlecenie Komornika

Asesor

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak Mateusz Czapliński Żaneta Dygulska Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-07-2018r. o godz. 11:00  w lokalu:

86-100 Świecie, Ul. Grzymisława 9/8

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1

samochód osobowy Ford Cougar, poj. 1988 cm3, rok 

prod. 1999 

.VIN WF0HT6058X5202683

1 [szt.]5 000,00    **) 3 750,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika. 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak