LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-07-2024r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-134 Dragacz, Michale,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00020779/0 [NKW: BY1S/00020779/0].

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w  ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 196/1 o Na nieruchomości znajduje się zabytkowy budynek z 1898 r. zwany „Białą Karczmą”. Jest to obiekt murowany, wielobryłowy, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, częściowo parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo piętrowy, o dachu wielospadowym krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku Pu = 1338,3 m2, powierzchnia zabudowy Pz = 698 m2. Poza częścią piwniczną i częścią restauracyjną znajduje się także część hotelowa. Na poziomie piwnicy znajdują się dwie sale, jedna o powierzchni ok. 125 m2, druga ok. 50 m2 oraz część magazynowa, toalety, kotłownia. Druga kondygnacja obejmuje część restauracyjną z salą balową ok 300 m2, kuchnie z zapleczem oraz część biurową. Trzecia kondygnacja to część hotelowa (pięć pokoi) i strych. Budynek wyposażony jest w klimatyzatory oraz monitoring.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego (A1419).

Powierzchnia użytkowa 1338,3 m2 – wg. projektu technicznego

Dla inwestycji/nieruchomości wydano:

 • pozwolenie Nr 700/2009 z dnia 3 listopada 2009 r na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Zespół Białej Karczmy” wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, p.poż., wentylacji mechanicznej, kanalizacyjna wprowadzoną do inst. zbiornika bezodpływowego, centralnego ogrzewania, elektryczną wyprowadzoną do proj. złącza kontrolno pomiarowego ZK, oświetlenia zewnętrznego, miejscami postojowymi, chodnikami i placami manewrowymi, przyłączem wodociągowym do wiejskiej sieci wodociągowej.

 • decyzję PINB.SO-426/Dr.70-6/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie części budynku Hotelowo-Konferencyjnego „Zespół Białej Karczmy” obejmującego w poziomie I kondygnacji pomieszczenia nr: 0.1÷0.3, 0.9÷0.20, 0.21÷0.23, 0.33÷0.35, w poziomie II kondygnacji pomieszczenia nr: 1.1÷1.4 o łącznej powierzchni użytkowej 622,6 m2 wraz z parkingiem.

OPIS TECHNICZNY:

 • fundamenty ceglane;

 • ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej i wapienno-piaskowej, na zaprawie cementowo-wapiennej;

 • ściany wewnętrzne lekkie w technologii GK na ruszcie stalowym z profili ocynkowanych;

 • stropy nad piwnicami masywne ceglane, założone na łuku odcinkowym;

 • stropy między piętrowe drewniane, belkowe;

 • dach – konstrukcja drewniana, pokrycie – papa termo zgrzewalna;

 • kominy w technologii ceramicznej;

 • obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej;

 • tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i gładzie gipsowe;

 • sufity – gładź gipsowa i malowanie;

 • posadzki w zależności od rodzaju pomieszczenia – płytki gresowe, parkiet, panele podłogowe, deski podłogowe.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z PROJEKTU – PIERWSZA KONDYGNACJA

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

0.1

HALL

42,0

0.2

RECEPCJA

6,50

0.3

BAGAŻ

3,90

0.4

POM. GOSP.

4,00

0.5

KORYTARZ

11,30

0.6

KUCHNIA

37,50

0.7

KUCHNIA ZIMNA

13,70

0.8

ZMYWALNIA NACZYŃ

11,20

0.9

KORYTARZ

25,30

0.10

PRZYGOTOWANIE MIĘSA

9,70

0.11

MYCIE JAJ

1,80

0.12

MAG. CHŁODNICZY

9,70

0.13

MAGAZYN

2,60

0.14

MAG. PROD. SUCHYCH.

5,40

0.15

MAGAZYN

2,60

0.16

MAG. NAPOJÓW NR 1

4,80

0.17

OBR. WARZYW I ZIEMIOPŁODÓW

6,00

0.18

MAG. WARZYW I ZIEMIOPŁODÓW

5,90

0.19

KORYTARZ

5,20

0.20

SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW

10,30

0.20.1

ŁAZIENKA DLA PRAC.

2,80

0.21

KORYTARZ

32,90

0.22

WC DAMSKIE

3,10

0.23

WC MĘSKIE

4,40

0.24

POMIESZCZENIE REKREACYJNE

34,80

0.25

JACUZZI

15,50

0.25.1

WC

1,00

0.25.2

PRYSZNIC

1,70

0.26

SAUNA

2,90

0.27

MAGAZYN

2,50

0.28

POMIESZCZENIE REKREACYJNE

33,40

0.29

POKÓJ

20,70

0.29.1

ŁAZIENKA

3,60

0.30

POKÓJ

19,20

0.30.1

ŁAZIENKA

3,60

0.31

POKÓJ

20,50

0.31.1

ŁAZIENKA

3,00

0.32

POKÓJ

18,0

0.32.1

ŁAZIENKA

3,00

0.33

KOTŁOWNIA

5,20

0.34

MAGAZYN SPRZĘTU GOSP.

8,10

0.35

POM. SOCJ. KONSERWATORA

4,70

0.35.1

WC KONSERWATORA

2,20

 

RAZEM

466,2

  

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – DRUGA KONDYGNACJA

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

1.1

KAWIARNIA

96,0

1.2

SALA JADALNA

291,7

1.3

SCENA Z ZAPLECZEM

29,5

1.4

MAGAZYN+KLATKA

5,3

1.5

PRZED. WC

4,9

1.5.1

WC DAMSKIE

12,4

1.5.2

WC NIEPEŁN.

4,9

1.5.3

WC MĘSKIE

12,8

1.6

WINDA ZWROT

1,0

1.7

WINDA ROZPR. POSIŁKÓW

7,9

1.8

POKÓJ

11,6

1.8.1

ŁAZIENKA

2,9

1.9

POKÓJ

10,9

1.9.1

ŁAZIENKA

3,0

1.10

HALL

15,7

1.11

POKÓJ

16,8

 1.11.1

ŁAZIENKA

3,6

1.12

POKÓJ

14,9

1.12.1

ŁAZIENKA

3,7

 

RAZEM

549,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – TRZECIA KONDYGNACJA

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

PARTER

2.1

ANTRESOLA

8,6

2.2

KORYTARZ

27,3

2.3

POKÓJ

19,7

2.3.1

ŁAZIENKA

2,5

2.4

POKÓJ

17,3

2.4.1

ŁAZIENKA

2,6

2.5

POKÓJ

19,6

2.5.1

ŁAZIENKA

2,9

2.6

POKÓJ

26,8

2.6.1

ŁAZIENKA

3,9

2.7

POKÓJ

17,2

2.7.1

ŁAZIENKA

4,4

2.8

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

39,5

2.9

GALERIA

130,1

 

RAZEM

322,4

Według Uchwały Nr XL/415/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz, nieruchomość znajduje się w strefie A – tj. w strefie rolniczo – osadniczej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „A”.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi wojewódzkiej DW207 oraz posiada urządzony zjazd (Decyzja ZDW.T1e.5251-120/1/09 z dnia 27 października 2009 r. wyrażająca zgodę na lokalizację zjazdu publicznego z działki 196/1 na drogę wojewódzką Nr 207 relacji Lubień-Dragacz-Michale-Grudziądz)

Suma oszacowania wynosi 1 091 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 818 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-07-2024r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-130 Laskowice, ul. Długa 36b/1,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00050626/2.

Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny w m. Laskowice przy ulicy Długa 36B wraz z udziałem wynoszącym 691/3505 w  częściach wspólnych budynków i działkach ewidencyjnych gruntu nr 6/1, 5/2 w KW BY1S/00049042/4.

Lokal mieszkalny nr 1 o Pu = 53,4 m2, usytuowany jest na parterze (pierwszej kondygnacji) budynku. Mieszkanie wg księgi wieczystej składa się z 3 pokoi oraz kuchni. Nieruchomość posiada 3 pokoje, kuchnię oraz łazienkę. Łazienka powstała kosztem części powierzchni jednego pokoju.

Lokal o  dwustronnej wystawie okien, o przejściowym układzie pomieszczeń, przeciętnej funkcjonalności i przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. Okładziny ścian – w zależności od rodzaju pomieszczenia: płytki ceramiczne, tapeta. Sufity – panele PCV.

Okładziny podłóg – w zależności od rodzaju pomieszczenia: płytki podłogowe, panele podłogowe, wykładzina pcv.

Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne typowe, wewnętrzne płytowe.

Stolarka okienna – okna PCV.

Armatura łazienkowa (kabina prysznicowa, WC, umywalka z szafką).

W lokalu rozprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co zasilane kotłem na paliwo stałe.

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Wg. zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Gminy Jeżewo dnia 28 marca 2012 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie wielofunkcyjnej zwartej zabudowy wsi, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „B”.

Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 45 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 550,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1306/15 oraz Km 529/22

w dniu 25-07-2024 r. o godz. 11:00

w kancelarii komornika pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Klasztorna 1

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 86-100 Świecie, Sulnowo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00051841/2, będącej własnością dłużnika: (…) oraz (…) w udziałach odpowiednio 2/3 oraz 1/3 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości. Sprzedaży podlegają dwa udziały w wysokości 2/3 oraz 1/3 w prawie własności nieruchomości, które składają się na całe (pełne) prawo własności nieruchomości.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę nr 1/11 o łącznej powierzchni 0,3065 ha. W ewidencji działka oznaczona jako grunty orne RIVa – 0,1195 ha oraz tereny mieszkaniowe B- 0,1870 ha. Kształt działki nieregularny. Teren z różnicami wysokości, nieogrodzony, niezagospodarowany. Nieruchomość posiada dostęp do następujących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej i energetycznej, oraz kanalizacji lokalnej (zbiornik bezodpływowy). Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 190,86 m2 (zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym). Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 221 m2 zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Budynek wznoszony na podstawie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 354/2008 znak AB.I7351/Św.859/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku. Na dzień opisu budynek jest opuszczony i zdewastowany. Działka nr 1/11 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym. Budynek zgodnie z projektem kryty dachem wielospadowym.

OPIS TECHNICZNY ZGODNIE ZE STANEM NA DZIEŃ OPISU:

FUNDAMENTY

Ławy betonowe, ściany fundamentowe murowane

ŚCIANY

Murowane

STROP

Monolityczny, żelbetowy

NADPOROŻA

Monolityczne, żelbetowe

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Brak

KOMINY

Murowane

IZOLACJE

Przeciwwilgociowe i termiczne fundamentu

Pozostałe prace budowlano-wykończeniowe do wykonania (brak: dachu, ocieplenia, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych i zewnętrznych). Zaawansowanie prac na dzień opisu określono na poziomie ok. 31%.

Powierzchnia i program użytkowy budynku:

LP.

POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

PARTER

1.1

PRZEDSIONEK

5,55

1.2

WC

2,35

1.3

POKÓJ

16,40

1.4

ŁAZIENKA

5,00

1.5

POKÓJ

12,00

1.6

POKÓJ

17,60

1.7

POKÓJ DZIENNY Z JADALNIĄ I KOMUNIKACJĄ

48,26

1.8

KUCHNIA

10,20

1.9

KOTŁOWNIA

8,70

1.10

GARAŻ

32,25

SUMA PARTER

158,31

PODDASZE

2.1

HALL Z KOMUNIAKCJĄ

17,20

2.2

POKÓJ

9,40

2.3

SCHOWEK

2,35

2.4

POKÓJ

17,05

2.5

POKÓJ

16,95

2.6

GARDEROBA

4,25

2.7

ŁAZIENKA

6,30

SUMA PODDASZE

73,50

POWWIERZCHNIA CAŁKOWITA

231,81

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (BEZ POWIERZCHNI GARAŻU I KOTŁOWNI)

190,86

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świecie, uchwalonym Uchwałą nr 185/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012 r., działka posiada następujące oznaczenie:

– R – O: strefa rolniczo- osadnicza;

Główne funkcje i założenia rozwoju: kontynuacja obecnego charakteru, utrzymywanie funkcji rolniczej;

Rozwój zagospodarowania: na bazie uzupełniania istniejącej zabudowy.

– I – O: strefa inwestycyjno – osadnicza;

Główne funkcje i założenia rozwoju: tereny do przekształceń w przestrzeń pod inwestycje gospodarcze o zróżnicowanej skali i charakterze oraz pod zabudowę mieszkaniową. Tymczasowe wykorzystanie rolnicze.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga gminna nr 031057C) – działki drogowej nr 53/4, ulicy Chabrowej. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 282 994,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 212 245,50 zł.

Zgodnie z art. 867 z ind. 1 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. z art. 10136 k.p.c.).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-08-2024r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-131 Jeżewo, Dębowa 5/3,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/00049715/3 [NKW: BY1S/00049715/3].

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, na której posadowiony jest budynek numer 5 obejmuje działkę ewidencyjną nr 234 obręb 0014 Nadl. Dąbrowa, o powierzchni 3749 m2. Nieruchomość posiada regularny kształt czworokąta, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz 2 budynkami gospodarczymi. Teren względnie płaski, ogrodzony. Na terenie nieruchomości jest dostęp do sieci: wodociągowej i energetycznej. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do szamba. Teren płaski, ogrodzony. W najbliższym sąsiedztwie dominuje podobna zabudowa (rozproszona) oraz tereny leśne.

Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny nr 3, to obiekt murowany, 4 – rodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, pokryty eternitem wybudowany około roku 1973. Instalacja grzewcza realizowana jest przez każdy lokal osobno. Drzwi wejściowe do budynku drewniane. Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią niską i nasadzeniami.

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się na parterze i poddaszu (lokal dwupoziomowy) w budynku 4 – rodzinnym, 2 kondygnacyjnym. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 65,17 m2. Lokal o dwustronnej wystawie okien, bez balkonu.

Lokal składa się z:

– część parterowa: pokój (19,71 m2), wiatrołap (pow. 1,25 m2), kuchnia (pow. 14,71 m2), korytarz (pow. 3,86 m2);

– część poddasza: pokój (18,57 m2), korytarz (4,30 m2), łazienka (2,77 m2).

Do lokalu mieszkalnego przynależy: strych (pow. 2,88 m2), piwnica (19,61 m2), pom. gospodarcze w budynku gospodarczym (43,03 m2).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 65,17 m2.

Standard lokalu:

Podłoga: płytki podłogowe, panele podłogowe.

Na ścianach: tynki pokryte farbą, częściowo płytki.

Sufity: malowane farbami, częściowo kasetony.

Stolarka drzwiowa: zewnętrzne typowe o znacznym stopniu zużycia, wewnętrzne płytowe.

Stolarka okienna – okna PCV.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:

elektryczną,

wodociągową,

grzewcza (piec węglowy)

Poddasze w złym stanie technicznym (pleśń, zawilgocenie), wynikające ze stanu technicznego dachu.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 r., działka na której znajduje się budynek mieszkalny z szacowanym lokalem ozn. jest jako strefa leśna

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, gminnej. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 49 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 125,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 950,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-08-2024r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 86-131 Jeżewo, Łąkowa 3a,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48918 [NKW: BY1S/00048918/9].

Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 69 o powierzchni 0,2295 ha, położona jest w m. Jeżewo przy ul. Łąkowej 3A, w gmienie Jeżewo, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIIIb (0,2215 ha) oraz RIVa (0,0080 ha) – grunty orne; ma kształt regularny, teren z nachyleniem jednostronnym. Nieruchomość wyposażona w przyłącze energetyczne (energia pobierana ze słupa), wodociągowe i kanalizacyjne.

Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, wzniesionym w tradycyjnej technologii murowanej o powierzchni użytkowej Pu 146,22 m2 plus powierzchnia kotłowni 7,34 m2; powierzchni zabudowy Pz 118,59 m2; powierzchni kondygnacji nadziemnych 178 m2. Obiekt znajduje się w trakcie procesu inwestycyjnego. Obiekt wznoszony na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, wydanego w marcu 2018 roku.

Na działce posadowiony jest również blaszany garaż z wiatą.

Obszar działki niezagospodarowany. Nieruchomość od frontu ogrodzona płotem z paneli ogrodzeniowych rozpiętych pomiędzy słupkami z furtką oraz bramą; boczne – płotem z siatki ogrodzeniowej; tylną granicę stanowi naturalna – skarpa.

W bezpośrednim otoczeniu znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi, działki niezabudowane, rolnicza przestrzeń produkcyjna. W  promieniu kilkuset metrów zlokalizowane jest podstawowa infrastruktura społeczna w tym szkoła podstawowa, Urząd Gminy. W odległości ok. 2,5 km znajdują się dwa jeziora: Laskowickie i  Stelchno, a w odległości 1,5 km znajduje się jeziorko Jeżewko. W odległości 850 m od  nieruchomości przebiega DW 272.

Opis budynku:

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, bez garażu, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównej połaci 40°,
z kalenicą równoległą do drogi. Budynek jest zamieszkany.

Dla inwestycji wydano decyzję o warunkach zabudowynr 40/2017 dnia 28 czerwca 2017 r., a także pozwolenie na budowę AB.6743.2j.673.2018 z 28 marca 2018 r.

Brak informacji o oddaniu budynku do użytkowania.

Dane techniczne budynku wg projektu:

powierzchnia zabudowy 118,59 m2

powierzchnia użytkowa 153,56 m2

kubatura 756,38 m3

Uzbrojenie terenu:

– przyłącze energetyczne;

– przyłącze wodociągowe;

– przyłącze kanalizacyjne.

Opis elementów wykończeniowych budynku:

Elewacja zewnętrzna: tynk cienkowarstwowy, bez malowania końcowego;

Okna – PCV okleinowane; okna w salonie nietypowe; okna dachowe – wykonane częściowo;

Drzwi wejściowe – PCV z naświetlem;

Instalacje w budynku – elektryczna, wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, c.o. zasilane
z własnej kotłowni;

Pokrycie dachu – blachodachówka modułowa;

Strop – systemowy;

Rynny i rury spustowe – PCV;

Ściana zewnętrzna – tynk cienkowarstwowy, styropian, bloczek z bet. komórkowego, tynk cementowo-wapienny;

Izolacje termiczne dachu – wełna mineralna;

Izolacje termiczne ścian konstrukcyjnych – styropian;

Izolacja termiczna fundamentów i posadzki na gruncie – styropian;

Tarasy i wejście do budynku – wykonano z betonu B15, bez okładzin;

Kominy – systemowe, ponad poziomem dachu murowane;

Ściany podwieszane i podsufitki – z płyt GK na stelażu z profili systemowych;

Malowanie – farbami akrylowymi lub emulsyjnymi;

Posadzki – terakota lub gres, panele podłogowe;

Schody – betonowe bez okładzin;

Inne – kominek;

Brak elementów zagospodarowania terenu.

Na dzień opisu i oszacowania nieruchomości:

 • brak podbitki dachu;

 • nie wykończone schody i cokół wokół budynku;

 • niewykończone schody wewnętrzne (okładziny stopnic i balustrady);

 • brak na poddaszu armatury łazienkowej, drzwi wewnętrznych do pomieszczeń,;

 • okna dachowe zamontowane częściowo;

 • na poddaszu brakuje okładzin podłóg;

 • ściany poddasza wymagają malowania końcowego;

 • w części pomieszczeń na poddaszu brakuje okładzin ścian i poddasza;

 • nie wykończony taras i schody wejściowe do budynku

W budynku jest szereg odstępstw od projektu, m.in. zamieniono funkcję garażu na pomieszczenie mieszkalne. Odstępstwa od projektu wskazano w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego Ewę Mordzak z dnia 29 czerwca 2022 jako załącznik nr 6.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XIV/103/2012 z 28 marca 2012 roku nieruchomość usytuowana jest na terenie wielofunkcyjnej zwartej zabudowy wsi.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej nr 1253C ul.  Łąkowej (działki nr 57/1).

Suma oszacowania wynosi 473 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

zawiadamia, iż obecnie nie wyznaczono terminu licytacji ruchomości.

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Na zlecenie Komornika

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Aleksander Nowak

Mateusz Czapliński

Żaneta Dygulska

Małgorzata Rut-Nowak