LICYTACJE

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-06-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 25 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Głogówko Królewskie nr 41C

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33500 [NKW: BY1S/00033500/8].

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 144/7 o pow. 0,3573 ha, stanowiącą tereny przemysłowe. Na nieruchomość posadowiony jest budynek użytkowy z funkcją mieszkalną oraz hala magazynowa. Nieruchomość ogrodzona jest płotem z paneli betonowych, nadto dwie bramy przesuwne z elementów stalowych. Znaczna część działki utwardzona nawierzchnią z płyt betonowych typu ,,Jumbo” oraz fragmentarycznie zagospodarowana jest jako teren rekreacyjny. Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się wiata w konstrukcji stalowej, która nie jest związana trwale z gruntem.

Budynek użytkowy z funkcją mieszkalną, w części jednokondygnacyjny, w części z poddaszem użytkowym (mieszkalnym), który nie jest podpiwniczony, w zabudowie wolnostojacej. Budynek wzniesiony w latach 2005-2006, następnie w roku 2013 poddany przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 305,02 mkw i składa się on: na poziomie parteru – magazyn, garaż, kotłownia, pomieszczenie usługowe, wiatrołap, pomieszczeni gospodarcze, kuchnia letnia, WC oraz łazienka – o łącznej powierzchni 177,32 mkw; na poddaszu znajduje się zaś: kuchnia, WC, łazienka, korytarz, pokój dzienny oraz 3 pokoje – o łącznej powierzchni 127,70 mkw.

Budynek użytkowy (hala) jest jednokondygnacyjny, w zabudowie wolnostojacej i nie posiada podpiwniczenia. Budynek wzniesiony został w latach 2005-2006. W budynku znjaduje się hala magazynowa oraz pomieszczenia socjalne – o łącznej powierzchni użytkowej 472 mkw.

Suma oszacowania wynosi 565 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 424 350,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 580,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12 w sali nr 25 odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania działek gruntu numer 166/11, 166/16, 166/19, 166/20 wraz z prawem własności budynków na nich posadowinych, które stanowią odrębną nieruchomość. Na działkach gruntu o łączenj powierzchni 0,7079 ha posadowiono budynek o funkcji magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową (o powierzchni użytkowej 1647,4 mkw) wraz z zabudową towarzyszącą: zabudowaną wiatą typu zamkniętego (o powierzchni 64,5 mkw), budynkiem pomocniczym z przylegającą do budynku wiatą typu otwartego (łączna powierzchnia użytkowa 184,5 mkw). Teren utwardzony i oświetlony. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 2090-09-04.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych przypada dłużnikowi: (…).

Nieruchomość położona jest: 86-100 Świecie, Chełmińska 11

zaś Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW 45941 [NKW: BY1S/00004594/1]

Suma oszacowania wynosi 841 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 560 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: 89-410 Więcbork, Jastrzębiec 8,

dla której Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 13185 [NKW: BY2T/00013185/5].

Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 225/6 o powierzchni 0,2544 ha, na której posadowiono budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 150,3 mkw oraz budynek gospodarczy o powierzchni 191,8 mkw.

Teren działki posiada kształt regularny, teren płaski i ogrodzony. Na nieruchomości znajduje się mała architektura ogrodowa. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o nawierzchni gruntowej, o randze drogi gminnej – działa drogowa nr 190.

Suma oszacowania wynosi 161 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-06-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Błądzim,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 39148 [NKW: BY1S/00039148/4].

Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjna nr 305/31 o powierzchni 708 m2, zabudowaną budynkiem letniskowym o powierzchni zabudowy 42 m2. Działka ma kształt regularny, po obrysie zbliżony do trapezu, teren z niewielkim spadkiem, ogrodzony, z oczkiem wodnym i zielenią ogrodową. Na nieruchomości usytuowana jest mała architektura ogrodowa w postaci murowanego grilla (kominka) oraz zadaszona studnia.

Nieruchomość posiada urządzone przyłącze energetyczne. Nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działki drogowej 305/10.

Suma oszacowania wynosi 45 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-06-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych

należącego do dłużnika: (…)

położonej: 86-100 Świecie, Wiąg 107,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 13810 [NKW: BY1S/00013810/8].

Nieruchomość stanowią zabudowane działki gruntu numer 163/4, 164/4, 165/1, 165/2, 166/2 – o łącznej powierzchni 1,44274 ha, położone w m. Wiąg, obr. 0023, gmina Świecie. Na nieruchomości posadowiono budynki o funkcji magazynowo-produkcyjnej, budynek biurowy, budynek wagi, portierni oraz inne budynki towarzyszące. Nieruchomośc według zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U oraz KD-E. Teren niezagospodarowany, uzbrojony w przyłącze energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej numer 91. Łączna powierzchnia zabudowy budynków posadowionych na nieruchomości wynosi 1.254,5 mkw, zaś powierzchnia użytkowa 1.343,3 mkw – w tym kotłowania (pow. zabudowy 144 mkw, pow. użytkowa 121 mkw); magazyny (pow. zabudowy 120 mkw, pow. użytkowa 128,8 mkw); garaż (pow. zabudowy 162 mkw, pow. użytkowa 141,9 mkw); budynek produkcyjny (pow. zabudowy 262 mkw, pow. użytkowa 331,2 mkw); chlorownia (pow. zabudowy 30 mkw, pow. użytkowa 20,5 mkw); przepompownia (pow. zabudowy 46,5 mkw, pow. użytkowa 35,2 mkw); portiernia (pow. zabudowy 25 mkw, pow. użytkowa 18,5 mkw); budynek administracyjno-socjalny (pow. zabudowy 171 mkw, pow. użytkowa 282,6 mkw); garaż (pow. zabudowy 158 mkw, pow. użytkowa 146,2 mkw); hydrofornia (pow. zabudowy 136 mkw, pow. użytkowa 117,4 mkw).

Grunt oddany został w użytkowanie wieczyste do dnia 2093-03-11.

Suma oszacowania wynosi 237 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-06-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul.Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: (…)

położonej: Błądzim,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 39148 [NKW: BY1S/00039148/4].

Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjna nr 305/31 o powierzchni 708 m2, zabudowaną budynkiem letniskowym o powierzchni zabudowy 42 m2. Działka ma kształt regularny, po obrysie zbliżony do trapezu, teren z niewielkim spadkiem, ogrodzony, z oczkiem wodnym i zielenią ogrodową. Na nieruchomości usytuowana jest mała architektura ogrodowa w postaci murowanego grilla (kominka) oraz zadaszona studnia.

Nieruchomość posiada urządzone przyłącze energetyczne. Nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działki drogowej 305/10.

Suma oszacowania wynosi 45 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 r. o godz. 12:00 pod adresem: 86-100 Świecie, ul. Podgórna 8/1

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN XSARA PICASSO ROK PROD.

2001 KOLOR: SZARY / SREBRNY

.nr rej. CSW9H53, VIN VF7CHRHYB39033349, kolor szary / srebrny

1 [szt.]

2 000,00 **)

1 500,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019r. o godz. 13:00 w lokalu:

Bukowiec, Wiatrakowa 3f

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

AUDI A8 4.2 TDI

.nr rej. CSWCT05, VIN WAUZZZ4E88N016613, rok produkcji 2008, data nast. bad. 2019-05-14 00:00:00

1 [szt.]

40 000,00 **)

30 000,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019r. o godz. 12:00 w lokalu:

86-134 Grupa, Jazdy Polskiej 7

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

PEUGEOT 206, 1.3 benzyna + LPG, rok prod. 2004,

kolor srebrny

.nr rej. CSW83F4, VIN VF32AKFWF44057478

1 [szt.]

3 500,00 **)

2 625,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 Z up. Komornika

Aplikant

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

  Na zlecenie Komornika

Asesor 

   Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

 

Aleksander Nowak

 

 Mateusz Czapliński

 

 Żaneta Dygulska 

 

 Małgorzata Rut-Nowak